Zgłoś nieruchomość

Dotyczy osób fizycznych:

Informujemy, że umieszczenie przez Skoncept informacji o nieruchomości w bazie danych wiąże się z koniecznością przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. Wysłanie przez Panią / Pana niniejszej informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym informujemy, że:
  • administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" z siedzibą ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa
  • Pani / Pana dane będą wykorzystane w celu utrzymania możliwości kontaktowania się z Panią / Panem
  • ma Pani / Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne

Pozostałe formy kontaktu

ul. Piotrkowska 249/251 lok. 10, 90-456 Łódź

  • Numer telefonu: 512 329 795
  • Adres e-mail: biuro@skoncept.pl